Podpor nás

Daruj 2 % z dane

Aj vďaka vašej podpore sme v roku 2018 dokázali zrealizovať:
Zlepšenie kvality vybavenia cykloareálu Dirtpark Drábova vybudovania
tribúny na sedenie
Účasť našich jazdcov na Slovenskom pohári Freestyle BMX vrátane
majstrovstiev Slovenska
Historicky prvú organizáciu Slovenského pohára vo freestyle BMX v
Košiciach
Zlepšenie kvality pumptracku asfaltovým povrhcom (jediný asfaltový
pumptrack široko ďaleko)

Čo plánujeme v roku 2019?

Spolu organizáciu Slovenského pohára Freestyle BMX vrátane majstrovstiev
Slovenska s cieľom propagácie nového olympijského športu
Hostenie dvoch kôl Slovenského pohára vo Freestyle BMX v cykloareáli
Dirtpark Drábova
Spustenie organizovaných tréningov pre deti pod vedením certifikovaných
lektorov

Vybudovanie jedinečnej U-rampy pre bicykle, kolobežky a skateboardy v
Dirtparku Drábova
Rozšírenie cykloareálu Dirtpark Drábova o dráhu pre najmenšie deti
Realizáciu workshopov pre žiakov základných škôl v meste Košice
zameraných na získavanie zručností jazdenia na bicykli a náboru nových
členov

Sponzorsky príspevok

Daruj 2% z dane –Vážení priatelia, známi, všetci ktorí ste nás minulý rok podporili, či nepodporili. Ako každý rok, blíži sa čas podávania daňových priznaní a to je príležitosť pre Vás, podporiť svojimi 2 % rôzne neziskové organizácie pôsobiace v sférach kultúrneho, spoločenského či športového života. A teda ak ste presvedčení, alebo máte pocit, že sme minulý rok odviedli kus dobrej práce, touto cestou Vás chceme požiadať o Vašu podporu aj v tomto roku. Čo všetko sme v minulom roku zrealizovali, je nájdete na našej stránke. V prípade, že sa rozhodnete podporiť nás, kliknutím na 2% z dane resp. nižšie si môžete stiahnuť dokumenty potrebné k ich poukázaniu. Za Vašu podporu v roku 2018 Vám vopred veľmi pekne ďakujeme  ENJOY THE RIDE , oz.

Dokumenty:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2018

Vyhlásenie k 2%z dane 2018

Bližšie informácie k poukázaniu 2 % z dane – http://rozhodni.sk

Sponzorský príspevok

V prípade, že Vás naše aktivity zaujali a VY sa nás rozhodnete podporiť sponzorským príspevkom. Ten privítame v podobe, ktorá Vám najviac vyhovuje:

  • Finančný príspevok.
  • Vecný príspevok – materiálne zabezpečenie, produkty Vašej firmy.
  • Iné podľa dohody.

Ďakujeme všetkým, ktorí združenie Enjoy the Ride podporili