O Nás

Občianske združenie Enjoy The Ride je kolektív mladých ľudí, rekreačných aj závodných jazdcov. Cieľom združenia je hlavne osveta v oblasti športu – cyklistiky ako celku – v meste Košice a vštepovanie dobrých kultúrnych, sociálnych a predovšetkým športových hodnôt.

Za týmto účelom Enjoy The Ride vytvára priestory a poskytuje podmienky mladým ľuďom pre rozvoj a tréning základných prvkov disciplín cyklistiky. Taktiež poskytuje hodnotnú alternatívu pre výplň voľného času s cieľom upevniť fyzické a psychické zdravie športovcov, ktorí budú schopní reprezentovať región aj na celoslovenských podujatiach.

Združenie má záujem vytvárať spolupráce s ďalšími združeniami, inštitúciami a podnikateľskými subjektmi. Budovať dlhodobé partnerstvá napomáhajúce k úspešnému plneniu cieľov združenia, rozvoju regiónu a propagácii športu.