Pumptrack

Pumptrack – je modulárna cyklistická dráha orientovaná pomocou, ktorej si deti, mládež či dospelí môžu vyskúšať jazdu a zdokonaliť sa v technike jazdenia na bicykli po rôznych vlnkách a klopených zákrutách prostredníctvom zapožičania bicyklov, ochranných pomôcok a asistencie lektorov. Prenajmite si pumptrack na vaše športové, kultúrne, spoločenské či firemné akcie.